Tin tức

QUYẾT TÂM KHÔNG YÊU AI ĐẾN KHI ĐẠT 6.5 SPEAKING P2!!

Nếu vẫn muốn có người yêu, đừng quên học ngay điều dưới đây để đạt 6.5 Ielts Speaking nha.

2. Học phát âm theo chuẩn bảng phiên âm Tiếng Anh quốc tế IPA

Bảng phiên âm tiếng Anh có chứa 44 âm, bao gồm 20 nguyên âm và 24 phụ âm. Trong nguyên âm có 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi. Trong đó:

Nguyên âm đơn gồm nguyên âm đơn ngắn (/i/, /e/, /ɔ/…) và nguyên âm đơn dài (/a:/, /u:/, /ə:/…). Trong bảng phiên âm IPA, các nguyên âm này được sắp xếp theo từng cặp và theo thứ tự tăng dần độ lớn của miệng khi phát âm. Ký hiệu bởi dấu (ː).

Nguyên âm đôi được xác định bởi hai nguyên âm đơn kết hợp với nhau (/ɪə/, /eɪ/, /aʊ/….).

Phụ âm trong IPA được xếp theo từng cặp âm hữu thanh (/b/, /v/, /m/…) và âm vô thanh (/p/, /θ/, /h/…).

Bảng phát âm IPA là công cụ cần thiết đối với ai bắt đầu học Tiếng anh, nhất là Speaking. Nắm rõ được phần này, bạn có thể phát âm được bất kì một từ vựng nào. Ngoài ra, còn giúp bạn nghe hiểu dễ dàng và truyền đạt cảm xúc hơn.