Tin tức

Thang điểm IELTS và cách tính điểm IELTS 4 kỹ năng chuẩn nhất 2024
  • 13 Tháng 5, 2024
Thang điểm IELTS và cách tính điểm IELTS 4 kỹ năng chuẩn nhất 2024

Key takeawaysCách tính điểm IELTS chi tiết :  Điểm IELTS Overall = (Điểm Speaking + Điểm Listening + Điểm Writing + Điểm Reading)/ 4Điểm IELTS Overall sẽ được làm tròn theo...

Tăng điểm Grammatical Range & Accuracy trong IELTS Writing
  • 13 Tháng 5, 2024
Tăng điểm Grammatical Range & Accuracy trong IELTS Writing

Độ phức tạp của ngữ pháp là một khái niệm thường xuyên bị hiểu sai và cũng có nhiều “lời đồn” xoay quanh nó. Bài viết sau đây sẽ giải...

Cải thiện điểm tiêu chí Lexical Resource trong IELTS Writing và IELTS Speaking
  • 13 Tháng 5, 2024
Cải thiện điểm tiêu chí Lexical Resource trong IELTS Writing và IELTS Speaking

Bài viết sẽ đi vào phân tích tiêu chí Lexical Resource của cả hai kĩ năng nói và viết, từ đó đưa ra một số giải pháp để người học...

  • 13 Tháng 5, 2024
"Ẵm trọn" tiêu chí Coherence and Cohesion trong IELTS Writing

Giới thiệu một cách các tiêu chí cần biết trong bài thi viết IELTS, và sau đó tập trung phân tích chuyên sâu những lỗi thường gặp & cách cải...

Cách cải thiện Band điểm tiêu chí Task Achievement (TA)
  • 13 Tháng 5, 2024
Cách cải thiện Band điểm tiêu chí Task Achievement (TA)

Yếu tố Task Achievement trong phần thi Writing Task 1 – General Training xoay quanh 3 điểm lớn như sau: Liên hệ các yêu cầu của đề bài, phần mục...

QUYẾT TÂM KHÔNG YÊU AI ĐẾN KHI ĐẠT 6.5 SPEAKING P2!!
  • 13 Tháng 5, 2024
QUYẾT TÂM KHÔNG YÊU AI ĐẾN KHI ĐẠT 6.5 SPEAKING P2!!

Nếu vẫn muốn có người yêu, đừng quên học ngay điều dưới đây để đạt 6.5 Ielts Speaking nha.2. Học phát âm theo chuẩn bảng phiên âm Tiếng Anh quốc...